Slovenská mozaika 21. a 22. 5. 2022 od 7:00 - 8:00 h. v Rádiu Z.

Festival Praha srdce národov

V dňoch 26. až 30.mája   sa v centre  Prahy,  po dvoch rokoch nútenej covidovej pauzy,  naplno  roztancujú a rozospievajú súbory z celého sveta. Praha sa stane opäť klenotnicou pestrofarebnej  mozaiky kultúr.  Medzinárodný festival Praha srdce národov je najväčšia spoločná akcia národnostných menšín v ČR, ktorá sa uskutočňuje už od roku 1999. Súčasťou tohto festivalu sú programy hudby, tanca, spevu, prehliadky krojov, výstavy, tvorivé dielne, remeslá a školy tancov.  Festival vznikol v roku 1999 v období veľkých etnických nepokojov na Balkáne  ako posolstvo mieru, radosti a lásky zdieľanej ľuďmi so vzťahom k tradičnej kultúre toho ktorého národa. Neďaleko nás opäť zúri vojna a tak organizátori dúfajú, že Festival Praha srdce národov umocní svoje pôvodné posolstvo porozumenia a lásky  od srdca k srdcu .

                    

                             https://www.radiozet.cz/   Praha 101,1 FM    

 

 Pre  Rádio Z  ju pripravuje  BONA FIDE s podporou Ministerstva kultury ČR,  Úřadu vlády ČR a  Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.